FIT – OUT dla Delifrance Warszawa w obiekcie Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A w Warszawie. Zakres prac obejmował:
– Drobne prace remontowe
– Prace malarskie
– Wymiana wykładziny
– Wycięcie, malowanie i przywieszenie Logo